Plasmodiotrophoblast teriminin tıbbi anlamı; n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.