Plasmodium Vivax teriminin tıbbi anlamı; Tersiyana cinsi sıtma yapar.