Plasmodium teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. plasmodia). Sıtmayı yapan parazitler, birkaç amipten oluşmuş mikrop, plazmodyum.