Plasmogen teriminin tıbbi anlamı; n. see. bioplasm.