Plasmolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Hücre plazmasının ozmotik basıncı uygun olmayan bir ortamda tahrip olması, plazmoliz.