Plasmoschisis teriminin tıbbi anlamı; n. Hücre protoplazmasının parçalanması.