Plasmosome teriminin tıbbi anlamı; n. Hücrenin hakiki nüvesi.