Plasmotropism teriminin tıbbi anlamı; n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.