Plasome teriminin tıbbi anlamı; n. Canlı protoplazma birimi.