Plaster Cast teriminin tıbbi anlamı; Kırık kol, vs. için alçı kalıp.