Plastid teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.