Plasty teriminin tıbbi anlamı; suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.