Plate teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik); 2. İğreti diş takımı.