Plateletpheresis teriminin tıbbi anlamı; n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.