Platina, Platinum teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Pt sembolü ile bilinen, atom no:78 ve atom ağırlığı: 195.09 olan kimyasal element, platin.