Platinode teriminin tıbbi anlamı; n. Bir elektrik bataryasında toplayıcı safiha.