Platner's Crystal teriminin tıbbi anlamı; Safra asidi tuzlarının oluşturduğu kristaler;