Platrrhiny teriminin tıbbi anlamı; n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).