Platycelous teriminin tıbbi anlamı; a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.