Platycoria teriminin tıbbi anlamı; n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.