Platycrania teriminin tıbbi anlamı; n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.