Platyhieric teriminin tıbbi anlamı; a. Geniş sağrılı.