Platypellic teriminin tıbbi anlamı; a. geniş havsalalı.