Platysma teriminin tıbbi anlamı; n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).