Plaut-Vincent Disease teriminin tıbbi anlamı; Füziform basiller ve spiroketlerin yaptığı ülseröz anjin;