Playfair's Treatment teriminin tıbbi anlamı; Sadece yatak istirahati ve iyi beslenme esasına dayanan tedavi;