Pleasure Principle teriminin tıbbi anlamı; insan ruhunun gösterdiği neşe ve haz eğilimi;