Pleiochromia teriminin tıbbi anlamı; n. Renk koyuluğu, pleyokromi (özellile safra boyasının artmasından ileri gelir).