Pleo teriminin tıbbi anlamı; pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.