Pleochroic teriminin tıbbi anlamı; a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.