Pleochromatic teriminin tıbbi anlamı; a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.