Pleomastia teriminin tıbbi anlamı; n. Fazla sayıda meme bulunması, çok memelilik.