Plethoric teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.