Plethysmogram teriminin tıbbi anlamı; n. Pletismograf ile elde edilen çizelge.