Plethysmography teriminin tıbbi anlamı; n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).