Pleura Parietalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Boluğnu, akbağırları içeren, sıvık (seröz) örtüsü.