Pleura Pulmonalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Akbağır zarı.