Pleura teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. pleurae) Göğüs zarı, plevra.