Pleural Cavity teriminin tıbbi anlamı; Plevra boşluğu.