Pleuralgia teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra ağrısı.