Pleurectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.