Pleuritic Bronchial Breathing teriminin tıbbi anlamı; Plöretik solunum;