Pleur(O) teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).