Pleurobronchitis teriminin tıbbi anlamı; n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.