Pleurocentesis teriminin tıbbi anlamı; n. İğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme, plevra ponksiyonu, plörosentez.