Pleurocentrum teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.