Pleurocholecystitis teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra ve safra kesesi iltihabı.