Pleuroclysis teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.