Pleurocollesis teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.