Pleurodesis teriminin tıbbi anlamı; n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.